Soi độ chịu chơi của các fandom Việt: chỉ còn mỗi việc thuê biển quảng cáo tại Quảng trường Thời Đại là chưa bằng fan Kpop
              
        
          0

Soi độ chịu chơi của các fandom Việt: chỉ còn mỗi việc thuê biển quảng cáo tại Quảng trường Thời Đại là chưa bằng fan Kpop 0

Theo thống kê của chúng tôi dưới đây thì gần như các cách thức chứng tỏ tình yêu với thần tượng của fan Kpop đã được FC Việt học hỏi và biến tấu một cách nhiệt tình. Đây là bằng chứng cho thấy, văn hóa fandom ở Vpop ngày càng chuyên nghiệp hóa chứ không còn tự phát như giai đoạn trước.