'Liều' như cò đất Đà Nẵng

'Liều' như cò đất Đà Nẵng

Tin tức bất động sản ngày 16/11 có các thông tin nổi bật như toàn cảnh diễn biến sốt đất Vân Đồn, ông Tất Thành Cang vi phạm gì vụ đất Phước Kiển?...

Hà Nội 'vỡ mộng' BT

Hà Nội 'vỡ mộng' BT

Tin tức bất động sản ngày 16/11 có các thông tin nổi bật như toàn cảnh diễn biến sốt đất Vân Đồn, ông Tất Thành Cang vi phạm gì vụ đất Phước Kiển?...