Nỗi khổ 'con lai' officetel

Nỗi khổ 'con lai' officetel

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP rà soát, sàng lọc các đối tượng cung cấp thông tin sai lệch về các dự án nhà, đất để xử lý theo quy định.

Đi chợ dự án đắp chiếu

Đi chợ dự án đắp chiếu

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP rà soát, sàng lọc các đối tượng cung cấp thông tin sai lệch về các dự án nhà, đất để xử lý theo quy định.