Đại gia địa ốc 'đánh bắt xa bờ'

Đại gia địa ốc 'đánh bắt xa bờ'

Bộ Quốc phòng đang thanh tra dự án “Khu nhà ở để bán và trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ, văn phòng” tại khu vực cảng Sông Thu cũ ở bờ Tây sông ...

Đầu tư 48 km đoạn Vành đai 3 qua TP HCM

Đầu tư 48 km đoạn Vành đai 3 qua TP HCM

Bộ Quốc phòng đang thanh tra dự án “Khu nhà ở để bán và trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ, văn phòng” tại khu vực cảng Sông Thu cũ ở bờ Tây sông ...

Giá cao, bất động sản 'giảm nhiệt'

Giá cao, bất động sản 'giảm nhiệt'

Bộ Quốc phòng đang thanh tra dự án “Khu nhà ở để bán và trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ, văn phòng” tại khu vực cảng Sông Thu cũ ở bờ Tây sông ...

'Điểm mù' ở bất động sản vùng ven

'Điểm mù' ở bất động sản vùng ven

Bộ Quốc phòng đang thanh tra dự án “Khu nhà ở để bán và trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ, văn phòng” tại khu vực cảng Sông Thu cũ ở bờ Tây sông ...