<div>Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai nhưng tổ chức ở TP.HCM</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn