BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) về công tác kiểm tra, đánh giá về sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 05 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Theo đó, Ban Cán sự đảng TANDTC đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo việc ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Ban Cán sự đảng, các đơn vị thuộc TANDTC đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác chuyên môn xét xử đối với TAND các cấp. 

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: N.Anh).

Ban Cán sự đảng TANDTC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn kiểm tra công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng như: Ban Cán sự đảng TANDTC đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo công tác xét xử, đặc biệt là các vụ án cụ thể thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực tham gia đóng góp vào công tác sửa đổi các Luật, Bộ luật; tăng cường quan tâm công tác hướng dẫn nghiệp vụ xét xử, đã công khai hóa các bản án, quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; tại một số phiên tòa Hội đồng xét xử đã khởi tố vụ án, kiến nghị khởi tố…

Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy  tố, xét xử; việc xét xử được đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nghiêm minh, thấu tình, đạt lý, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác số 2 đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá về sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Ban Cán sự đảng TANDTC.

Đề cập đến định hướng trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị TANDTC tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng để đẩy nhanh công tác xét xử, đặc biệt là đối với các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế lớn; tăng cường chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung ương để hướng dẫn thống nhất các đạo luật luật mới; khẩn trương khắc phục thực trạng chậm bổ nhiệm, tái bổ nhiệm Thẩm phán; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, thẩm phán...

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC  cho biết, sẽ cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đề ra các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để khắc phục những tồn tại, khó khăn;  tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là về thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng…/.

Thu Hằng Nguồn: dangcongsan.vn