BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.

 

UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 
(Ảnh: BV)


Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Công tác tuyên truyền, truyền thông, giáo dục không những được tổ chức mạnh mẽ vào các đợt cao điểm kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), mà còn được các cấp, ngành, địa phương tổ chức thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, pa nô, áp phích và lồng ghép vào các cuộc hội…

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” có nhiều chuyển biến tích cực, rộng khắp và đi vào chiều sâu; toàn tỉnh có 234.577/253.597 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,5%; đã xây dựng được 275 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ở 73/112 xã, phường, thị trấn; 35 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở 06 xã.

Điểm nổi bật của công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã được các địa phương đẩy mạnh công tác vận động, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động chăm lo công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, tạo ra phong trào xã hội hóa mạnh mẽ trong công tác gia đình.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi pham pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; công tác hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân bị bạo lực gia đình luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện thường xuyên và kịp thời.

Việc triển khai hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong những năm qua đã thu được kết quả tích cực, số vụ bạo lực gia đình giảm nhiều qua từng năm. Đến cuối năm 2017, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh giảm xuống còn 238 vụ, giảm 461 vụ so với năm 2009, góp phần đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình và hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Phú Yên vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Bộ máy thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình còn thiếu và không được đào tạo đúng chuyên ngành, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm; việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến cơ sở còn chậm; việc phát hiện những vụ vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình còn ít, có lúc chưa kịp thời so với thực tế, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý của người dân ngại trình báo cơ quan chức năng, tìm cách che giấu hành vi bạo lực gia đình; ngân sách của địa phương đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu…

Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về đạo đức, truyền thống tốt đẹp, gia phong, tình yêu con người trong gia đình; các ban, ngành, đoàn thể cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đặc biệt cần phát hiện, nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; kịp thời phát hiện, hòa giải tốt những mẫu thuẫn trong gia đình, đồng thời phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình…

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã tặng bằng khen cho 23 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên./.

 

Bá Vĩnh Nguồn: dangcongsan.vn