Hé lộ lý do phiên đấu giá đất "lịch sử" tại xã miền biển Nghệ An

.
Nguồn: vietnambiz.vn