TIN BUỒN

.

Ông Trần Thống - sinh năm 1937,

Là bố đẻ chị Trần Thị Thanh Đức, Kế toán viên phòng Tài vụ ngoài nước Ban Kế hoạch – Tài chính
Thường trú: số 101 - B 11, tổ 26, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Đã tạ thế hồi 07h30 ngày 12/8/2018 (tức ngày 03 tháng 8 năm Mậu Tuất)

Hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 16h30, thứ Tư, ngày 12/9/2018 tại Nhà riêng số 101 – B11, tổ 26, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 13h00 ngày 13/9/2018.

Lễ hỏa tang tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (TTXVN)
VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO

Nguồn: baotintuc.vn